Pravda o produktu Golden Yacca

<Enter article excerpt>

„Crescit sub pondere palma.“ Podle starodávného rčení roste palma pod zátěží. Pravdivost tohoto přísloví potvrzuje palme Yucca schidigera tím, že roste v nehostinných pouštích jihozápadní Ameriky, daleko od světa známého Římanům.

Extrémní podmínky ji vytrénovaly na neoblomné přežití, své těžko získané a uchovávané hodnoty však nezištně rozdává těm, kteří se na ni s dobrým úmyslem obracejí pro pomoc. Domorodci z Navaho ji důstojně uctívali při svých léčivých rituálech, a tak si osvojili také znalosti, které pomáhali jejich přežití a zlepšovali kvalitu jejich života. Dobyvatelé „s bledou tváří“ mermomocí hubili tuto pouštní bylinu, protože ji považovali za zdroj životní síly odolných indiánů. Jejich plány naštěstí neuspěly, protože koncem 20. století polovina přecivilizovaného lidstva naléhavě potřebovala léčivé látky získávané z přírody, a to i navzdory tomu, že si to mnozí neuvědomovali nebo nechtěli uvědomit.

Doplněk stravy Golden Yacca vyráběný z posvátné rostliny pravěkého indiánského kultu je přítomný už téměř čtvrtstoletí i v Česku.

Jakožto distributoři produktu Golden Yacca jsme se snažili nejen o prodej obyčejného spotřebního výrobku, ale chtěli jsme sdílet i s ním spojené poznatky a pohled na život. Okolo naší společnosti EGYM Bohemia se organizovala intelektuální dílna vynikajících lidí a myslitelů, která podložila věrohodnost našich produktů seriózními odbornými argumenty.

Palma roste po zátěží. Přítomnost produktu Golden Yacca v Česku se taktéž neobešla bez podobných těžkostí, které musela přetrpět Yucca schidigera.

Zpočátku jsme naráželi na zdi nepochopení, jak na úřední, tak osobní. Pouštní prostředí představovalo v našem případě čím dál tím méně lidská a čím dál tím více zmatená spotřebitelská společnost a z toho vyplívající duševní a emoční vyprahlost. Seriózními odbornými argumenty a velkou trpělivostí, dobrým slovem a myšlenkami se nám postupně podařilo tuto zeď prolomit, cihlu po cihle. A tak se naše společnost a produktová řada výživového doplňku Golden Yacca stali všeobecně přijímané.

A potom přišli „dobyvatelé“: úspěch produktu Golden Yacca a nárust jeho odborné prestiže byly lákavé pro mnohé jedince a firmy toužící po rychlém zbohatnutí. Zaplavily český trh svými napodobeninami s podezřele podobným názvem a balením, avšak účinkem, který nesahal našemu výživovému doplňku ani po paty. Tyto produkty nabízené za poloviční nebo čtvrtinovou cenu v mnohých případech propagovaly prostřednictvím námi vypracovaného systému argumentů. Jejich činnost byla ukončená úřadem pro ochranu spotřebitelů nebo ztrátou věrohodnosti. Z roku na rok se objeví „zázračné všeléky“, rychle prosperující sítě, které po roce nebo roce a půl slávy zmizí a přenechají svoje místo novým bombastickým slibům.

Naším argumentem je náš věk: Golden Yacca je od roku 1995 stabilně přítomna na českém a evropském trhu, zastupuje stálou kvalitu a mnoho spokojených spotřebitelů, partnerů a přátel, přičemž získala i odborné uznání lékařů, přírodních léčitelů a lékárníků.

Obchodní čest naší společnosti je kapitálem, který nemůžeme obětovat na falešném oltáři rychlého zbohatnutí. My podnikáme pro jiné důvody a pro jiné osoby: zisk je pro nás jen nástrojem k tomu, abychom zajistili poctivé živobytí našim zaměstnancům, abychom zpřístupnili naše produkty a informace těm, kteří jsou tomu otevření a byť jen v malé míře zlepšili tento svět. Děláme tak často i proti větru, v atmosféře malicherné závisti, zlomyslnosti a pochyb. Kvůli námi uznávaným morálním zásadám je náš prostor na pohyb mnohem užší než u těch, kteří se prosazují bezohledně, nezákonně a nelidsky. Nemusíte se však o nás bát: podle našeho velkého učitele dr. Andora Oláha se totiž:

vlastnost rostliny přenese do člověka“,

a tak techniky přežití a uchování životní síly a také předávání vědomostí zajištují budoucnost společnosti EGYM Bohemia a lidí, kteří ji důvěřují.

Toto je pravda o produktu Golden Yacca.