Ochrana osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí a zároveň chceme, abyste při využívání našich služeb a při kontaktu s naší společností měli co největší uživatelský komfort. Proto shromažďujeme a zpracováváme jen takové osobní údaje, které jsou nevyhnutelné k realizaci a požadované na základě zákona.

Ochraně osobních údajů věnujeme zvýšenou pozornost. Chceme, abyste měli jistotu, že Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou poskytnuty třetím stranám.

 

Společnosť:

IČO 26211581
IČ DPH
DIČ
Adress Na Pankráci 1062/58 , Praha 4 , 14000, Česká Republika

je správcem, který zpracovává při své činnosti osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jako GDPR). Společnost na specializované činností využívá služby zprostředkovatelů, kteří jsou povinni respektovat ochranu soukromí ve smyslu GDPR.

 

Subjekt údajů:

Poskytovatel provozuje webovou stránku, kde využívá technologie cookies. Proto jsou všichni návštěvníci stránky považováni za subjekt údajů, i když přímo žádné údaje neposkytli. Další skupiny subjektu údajů tvoří návštěvníci, kteří vyplnili formulář na stránce za konkrétním účelem a zároveň udělili souhlas se zpracováním údajů poskytnutých formulářem.

Samostatnou skupinu tvoří zákazníci společnosti, kde jsou při uzavření smlouvy potřebné další informace i ze zákonných důvodů.

 

Rozsah zpracování údajů a účel zpracování

Osobní údaje se zpracovávají výlučně pro oprávněné zájmy společnosti a plnění zákonných povinností v souladu s GDPR

U všech subjektů údajů zpracováváme: Identifikátor osoby, IP adresa, cookies
U odběratelů novinek emailem: Identifikátor osoby, jméno, emailová adresa
U zákazníků: Jméno, Příjmení, Údaje z dokladu totožnosti a jiných předložených dokladů, adresu, email, telefonní číslo a jiné relevantní údaje související se smlouvou.
 

Cookies

Poskytujeme subjektům údajů detailní informace o využívání cookies s možností udělení nebo odvolání souhlasu pro jednotlivé typy cookies online na stránce. V rámci Cookies služby Google Analytics využíváme anonymizaci IP adresy. Víc informací na /sukromie/ochrana-osobnych-udajov

 

Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se liší v závislosti na účelu a právním základu zpracovávání údajů. Všeobecně platí, že Společnost uchovává osobní údaje po následující dobu:
· pokud se osobní údaje zpracovávají z důvodu plnění povinností vyplývajících ze zákona – po dobu vyžadovanou příslušným zákonem
·  pokud se osobní údaje zpracovávají na základě souhlasu – po dobu, na kterou byl souhlas udělený nebo do doby odvolání souhlasu 

Práva dotčených osob:

Dotčené osobu mají právo

  • na informace o zpracování vašich osobních údajů;
  • získat přístup k osobním údajům, které se uchovávají;
  • požádat o opravu nesprávných, nepřesných nebo neúplných osobních údajů;
  • požádat o výmaz osobních údajů v případě, že již nejsou potřebné nebo pokuje je zpracování nezákonné;
  • namítat proti zpracování Vašich osobních na marketingové účely nebo na základě, který souvisí s Vaší konkrétní situací;
  • požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů v individuálních případech;
  • dostat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a poslat jej jinému správci („přenositelnost údajů“);
  • požádat, aby rozhodnutí založené na automatizovaném zpracování, které se Vás týká nebo Vás výrazně ovlivňují, přičemž vycházejí z Vašich osobních údajů, vykonávaly fyzické osoby a ne počítače. Stejně tak máte v tomto případě právo projevit svůj názor a mít proti rozhodnutí námitky.

 

Pokud chcete uplatnit svoje práva, měli byste se obrátit na úředníka pro ochranu údajů egym@egym.cz. Na Vaši žádost odpovíme nejpozději do jednoho měsíce. Pokud budete chtít uplatnit svá práva, můžete být požádáni, abyste poskytli informace k potvrzení Vaší totožnosti (např. kliknutí na ověřovací odkaz, zadání uživatelského jména nebo hesla).

Copyright © EGYM Bohemia s.r.o. 2018